Coaching med hjertet på det rette sted

Mit liv har altid haft fokus på den evige udvikling som sker med os mennesker gennem hele livet. Hvilken retning denne udvikling tager, er som grundregel ikke styret af udefra kommende hændelser, men i stedet styret af de tanker og følelser som vi har. Tager vi en beslutning i vores tanker har denne beslutning skabende virkning på os selv og vores omgivelser.